Helpt een (leukere) baan, een groter huis of wat kilo minder je om gelukkiger te worden? Mensen wensen zichzelf en anderen vaak een lang en gelukkig leven toe. Geluk en gezondheid lijken hand in hand te gaan,want gelukkige mensen zijn gezonder en gezonde mensen zijn gelukkiger. Als je gelukkig bent neemt de kwaliteit van je leven toe. En nee, geluk wordt niet alleen bepaalt door externe factoren, want je hebt zelf ook invloed op je geluk.

Wat is de relatie met gezondheid?
Gelukkig zijn is onder andere van invloed op je immuunsysteem, op het herstel na een ziekte of operatie en het heeft effect op je algehele gezondheid.

 • Geluk werkt preventief tegen stress. Stress is een modern woord voor gevaar en de stressreactie zorgt ervoor dat wij kunnen overleven. Kortdurende stress activeert het immuunsysteem door het produceren van verschillende stoffen. Als de stress verdwijnt komt de ontstekingsreactie tot een einde. Blijft een stressvollere periode echter voor langere tijd aanwezig dan ontstaan er chronische ontstekingen, die uiteindelijk voor ziekten kunnen zorgen en geluk werkt dus preventief
 • Positieve gevoelens kunnen ook je bloeddruk verminderen
 • Je gewoon lekker voelen is bevorderlijk voor de werking van het immuunsysteem. In een onderzoek waarin proefpersonen aan een verkoudheidsvirus werden blootgesteld bleken de mensen die in een goede stemming waren gebracht minder vatbaar voor dit virus
 • Ook bepaalde stoffen in het speeksel die bevorderlijk zijn voor een goede gezondheid worden gestimuleerd door een goede stemming
 • Er spelen nog andere factoren een rol bij de relatie tussen geluk en gezondheid. Het lijkt er op dat gelukkige mensen zuiniger op zichzelf zijn. Ze houden er een gezondere levenswijze op na. Ze zijn activer, roken en drinken minder en ze eten gezonder
 • Gelukkige mensen maken ook nog eens makkelijker contact met anderen en ze onderhouden deze contacten beter. Een goed sociaal netwerk is bevorderlijk voor onze gezondheid

Ben jij al overtuigd van het effect dat geluk op je lichaam heeft? Dit lijken me aardig wat redenen om actief met je geluk aan de slag te gaan.

Heb jij invloed op je geluk?
Geluk is eigenlijk een hele brede term en er bestaan soms misvattingen over, want

 1. Word je gelukkig door een reis te maken. Je beleeft vast en zeker een hoop plezier op vakantie, maar plezier maakt je niet gelukkig omdat het van buiten komt. Geluk vind je van binnen en niet van buiten jezelf.
 2. Word je gelukkig door het veranderen van de omstandigheden? Slechts 10 procent van het geluk wordt bepaald door omstandigheden. Het winnen van de loterij of een nieuwe relatie maakt je dus niet gelukkig op de lange termijn
 3. Word je geboren voor het geluk? Je hebt geluk of je hebt het niet, wordt vaak gedacht. Deze mensen berusten in die gedachte en blijven de rest van hun leven ongelukkig, terwijl geluk trainbaar is.
 4. Maakt geld gelukkig? Ja, tot een bepaald inkomen is dat zo. Maar verdien je meer dan levert dat geen extra geluksgevoel op.
 5. Maakt liefde gelukkig? Liefde maakt het leven aangenamer maar niet per se gelukkiger.

Een aantal van deze ‘misvattingen’ gaan eigenlijk meer over genot dan geluk. Het wordt bepaald door iets anders dan jijzelf. Het ligt buiten jou. Geluk komt uiteindelijk van binnenuit, maar hoe bereik je het dan wel?

Verhoog je geluk met het ABC
Wil je gelukkiger worden dan moet je deze drie letters onthouden. De A staat voor Autonomie. Autonomie betekent dat je zelf voldoende vrijheid hebt om keuzes te maken. Dit geldt voor zowel fysieke als emotionele vrijheid. Vriendelijk zijn voor jezelf, betekent dat je jezelf te hulp schiet en verzorgt, in tijden dat je rot voelt. Als het goed gaat, dan verdien je ook tijd voor jezelf, voor dingen die jij leuk vindt. Sommigen vinden dit moeilijk. Tijd voor jezelf maken is ook belangrijk.
Van welke activiteiten krijg je energie?
De B staat voor Binding en hiermee wordt bedoeld, het verbonden zijn met anderen en erbij horen. Het gaat hier vooral om de sociale verbondenheid. Het hebben van vriendschappen en een goede relatie met je familie zorgt voor een groter gevoel van geluk. Vergroot je geluksgevoel door gezamenlijk plezier te maken tijdens een uitje!
We willen allemaal ergens competent, of ergens goed in zijn en dat zijn we ook! De C staat dan ook voor Competentie. Het kan zijn op je werk, maar ook thuis of in je hobby of sport. Het is goed hier bewust van te zijn, maar het interessante is dat veel mensen helemaal niet weten waar ze goed in zijn. Datgene waar je goed in bent, gaat je namelijk van nature gemakkelijk af. Weet jij welke activiteiten voor jou gemakkelijk zijn, waar anderen juist moeite mee hebben?

Hoe ga jij je geluksgevoel vergroten en je gezondheid verbeteren?

Tekst: Yvonne Kort voor VivOnline

Disclaimer: Dit artikel is informatief bedoeld. Het is geen vervanging van medische diensten en informatie. Raadpleeg bij twijfel en medicijngebruik altijd een huisarts of behandelend arts.

Gerelateerde berichten